Sa kohe mund te qendroj jashte Italise pa humbur dokumentat italiane (Lejen e qendrimit apo karten)

21315
0

Karta e qëndrimit ose leja e qëndrimit, çfarë ndodh nëse largoheni nga Italia?

Një shtetas jo-BE me një kartë qëndrimi ose leje qëndrimi të rregullt mund të mungojë në Itali për periudha të paracaktuara pa rrezikuar revokimin. Këtu janë rastet e ndryshme

A mund të bëjnë pushim ata me karte qëndrimi për t’u kthyer në vendin e tyre të origjinës?

Një dyshim i ligjshëm, duke marrë parasysh përpjekjet që duhet të bëhen për të marrë lejen, por ka rregulla precize që rregullojnë gjithashtu këtë sektor.

Në praktikë, ata që posedojnë një leje qëndrimi të BE-së për ‘afatgjatë’, i njohur gjithashtu si një kartë qëndrimi, mund të largohen nga vendi i Bashkimit Evropian ku ata banojnë përgjithmonë për një periudhë maksimale prej 12 muajsh rresht, kjo sjell revokim të lejes së tij afatgjatë (karta e qëndrimit), pavarësisht nëse vendi që ai do të largohet nga Bashkimi Evropian është ai i origjinës së tij ose një vend tjetër jo-Evropian.

Por nëse ata që largohen nga vendi ku morën lejen e qëndrimit shkojnë të jetojnë në mënyrë të përhershme në një vend tjetër të Bashkimit Evropian, do të duhen gjashtë vjet para se të humbin kartën e tyre të qëndrimit. Dhe edhe në rast se një leje qëndrimi afatgjatë lëshohet nga një shtet tjetër anëtar i Bashkimit Evropian, leja e mëparshme e qëndrimit e BE e lëshuar për shembull nga Italia, nëse ai jetonte këtu, anulohet.

Për leje qëndrimi vjetore ose dy-vjeçare

Një rast i veçantë për ata që posedojnë një leje qëndrimi një vjeçare ose dy vjeçare.

Në fakt, ligji parashikon që periudha maksimale e largimit nga Italia nuk mund të kalojë gjysmën e periudhës së vlefshmërisë së lejes së qëndrimit që është dhënë.

Prandaj, ata që kanë një leje qëndrimi të lëshuar për një periudhë prej një viti mund të mungojnë në Itali për një periudhë të vazhdueshme deri në 6 muaj. Nëse, nga ana tjetër, është një leje qëndrimi dy-vjeçare, do të jetë e mundur të largoheni nga territori italian për një maksimum prej 12 muajsh.

Sidoqoftë, të gjitha këto kufij nuk merren parasysh nëse qëndrimi jashtë Italisë është për shkak të arsyeve serioze dhe të provuara të forcës madhore siç janë përmbushja e detyrimeve ushtarake, shtrimi në spital ose kujdesi rehabilitues, arsye serioze shëndetësore të bashkëshortit ose të një të afërmi të parë.

Sidoqoftë, për të qenë në rregull, të gjitha dokumentet përkatëse, përfshirë dokumentet ligjore dhe përkthimet, duhet të dërgohen në konsullatën kompetente italiane.