Fermerët po krijojnë vrima të gjera te lopët, arsyeja do t’ju tronditë

568
0

Lopët janë shumë të rëndësishme për bujqësinë në mbarë botën. Sot, bujqësia moderne përbëhet nga praktika të reja me qëllim të përmirësimit të cilësisë së mishit dhe qumështit. Por, pyetja që lind është nëse këto praktika janë të sigurta dhe humane?
Fistulimi është heqja e një pjese të barkut të kafshës për të ekspozuar stomakun e tyre dhe pastaj përshtatet me një unazë plastike në mënyrë që mishi i lopës të mbrohet. Fermerët pohojnë se kjo po bëhet për shkaqe shëndetësore. Megjithatë, procesi është padyshim i tmerrshëm. Gjymtimi i qenieve të gjalla është një çështje shqetësuese, sepse sigurisht që streson kafshën dhe shkakton shqetësim.

Sipas disave, fistulimi mund të përmirësojë shëndetin e lopëve pasi që mundëson transferimin e mikrobeve nga një lopë në tjetrën. Megjithatë, lopët i nënshtrohen procedurës së mishit dhe qumështit. Ata që përfitojnë nga kjo procedurë janë industritë e qumështit dhe mishit të cilët masakrojnë kafshët.

Trajtimi i lopëve në këtë mënyrë tregon nevojën e reformave në industrinë bujqësore. Kafshët nuk ekzistojnë në mënyrë që ne të mund të eksperimentojmë me to dhe ato nuk janë makineri për t’u shpuar në dhe përmirësuar.