Rregullat per nenshtetesi italiane sipas ligjit te ri 2021

1263
0

Disa informacione per nenshtetesi Italiane sipas ligjit te ri 2021:

Neneshtetsia italiane mund te kerkohet:

Per martese

Per rezidence

Duhen 2 vjet rezidence per personat e martuar me shtetas Italian.
Nese cifti ka femije te perbashket koha e pritjes reduktohet ne 1 vit.
Qytetaret jo komunitar te kene rezidence 10 vjet e 3 vitet e fundit te kene te ardhura ekonomike :per 1 person :8.263,31€, per nje person ne ngarkim 11,362,05 €, ndersa per cdo femije shtohet me 516€.
Certifikate lindje nga shteti origjines
Certifikate penale(afat kohor 6 muaj me scadence, nga shteti I origjines)
Permesso o karta di soggiorno e vlefshme
Fotokopie dokumenti identifikimi
Ricevuta e pageses 250€
Marca da bollo 16€

Per ato qe kane permesso o karta di soggiorno me skadence 5 vjecare duhet certifikate B1 e gjuhes italiane

Koha e marrjes se nenshtetesis italiane me ligjin e ri eshte 24 muaj ndryshe nga ligji I mepareshem ku koha e pritjes ishte me e gjate

Mund te interesoheni per te bere kerkesen per nenshtetesi te zyrat e Patronato Inas Cisl ne qytetin ku ndodheni ne Itali. Beskida Aliaj /shqiptari.net/