E zgjidhni dot këtë problem? Vetëm 0.01% e kryejnë saktë këtë përllogaritje!

3141
0

Ky është një problem matimatikor i krijuar enkas me qëllim që t’i rrëzojë të gjithë, sidomos ata që kanë besim të tepruar në njohuritë e tyre matematikore por edhe ata që sulen të japin një përgjigje të ngutshme.

Problemi është elementar, dhe ka për qëllim të nxjerrë në pah ata të cilën gabojnë në llogaritjen e fuqive, veprime elementare këto, por që numri i atyre që japin një përfundim të gabuar është me të vërtetë i llahtarshëm.

Ju ndoshta mendoni se jeni më i freskët se një nxënës i ciklit të ulët. Nëse doni ta dini me siguri, provoni aftësinë tuaj në këtë problem të matematikës bazë.

Problemi është ky: tre në fuqi të dytë plus një në fuqi të parë plus zero në fuqi zero është e barabartë me: A) 10 B) 7 C) 11 D) 8

Ju paralajmërojmë!

Është më i vështirë sesa duket – edhe nëse mendoni se keni një zotërim të fortë të zgjidhjes së problemave matematikore.

Problemi fillimisht u bë serioz pasi një grup kërkimor në Japoni gjeti se vetëm 0.01% e njerëzve mbi të 20-at mund ta zgjidhnin atë në mënyrë korrekte. Para se të konsultoheni me përgjigjen e saktë – jepni një të shtënë duke komentuar paraprakisht atë që ju vjen në mendje:

Është çuditshme të shohësh se sa lehtë njerëzit japin një përgjigje të gabuar, tha Mateu Zaremsky, i cili jep matematikë në Universitetin Binghamton.

Jeni akoma të paqartë?

Po ju japim një orientim: Problemi ka dy kleçka, e para ka lidhje me ngritjen në fuqi të dytë të numrit tre dhe e dyta ka lidhje me ngritjen në fuqi zero të zeros, kujtojmë lexuesin se ngritja në fuqi zero e një numri është e barabartë me një. Pra përgjigjja e saktë është njëmbëdhjetë.