Do sillni para në Shqipëri? Tatimet bejne njoftimin e rëndësishëm

1042
0

Të gjithë personat që kanë realizuar të ardhura jashtë territorit së Shqipërisë, do të duhen t’i deklarojnë ato dhe tatimin e paguar, brenda datës 30 qershor të këtij viti.

Përmes një njoftimi, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (DPT) ka deklaruar se ky vendim prek ata persona, të cilët janë  subjekt i deklarimit të Deklaratës Individuale Vjetore të të ardhurave DIVA-2020.

Sipas DPT, deklarimi në mënyrë të saktë dhe korrekte shmang penalitetet e parashikuara nga Legjislacioni tatimor në fuqi.

Ndër të tjera, në njoftim thuhet se Administrata Tatimore Shqiptare do të marrë dhe kryqëzojë të dhënat mbi llogaritë financiare të shtetasve shqiptarë, me administratat tatimore homologe të vendeve të tjera.

Njoftimi i Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve sjell në vëmendje të individëve rezidentë shqiptarë, të cilët kanë realizuar të ardhura jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë dhe janë subjekt i deklarimit të Deklaratës Individuale Vjetore të të ardhurave DIVA-2020, se këto të ardhura bruto dhe tatimin e paguar për to, duhet t’i raportojnë me saktësi në seksionin përkatës në këtë deklaratë, brenda datës 30 Qershor 2021.

Deklarimi në mënyrë të saktë dhe korrekte shmang penalitetet e parashikuara nga Legjislacioni tatimor në fuqi.

Në kuadër të Shkëmbimit Automatik të Informacionit, në baza reciproke, me administratat tatimore homologe të vendeve të tjera, Administrata Tatimore Shqiptare do të marrë dhe kryqëzojë të dhënat mbi llogaritë financiare të shtetasve shqiptarë (jorezidentë) në këto shtete.

Deklarimi i të ardhurave, përveç se është detyrim ligjor, i çdo individi subjekt i deklarimit, është edhe një garanci më shumë, lidhur me justifikimin e pasurisë së tij.

Për më shumë informacion ju mund të telefononi në numrin e gjelbër pa pagesë 0800 00 02 pranë Qendrës së Thirrjeve, si dhe të përdorni shërbimin Live Chat në faqen zyrtare të DPT-së.