Caktohet data e fillimit dhe përfundimit të vitit të ri shkollor. Risia për vitin e ri shkollor..

99300
0

Më 11 Shtator 2023 starton viti i ri shkollor. Ministria e Arsimit ka miratuar strukturën e vitit shkollor 2023-2024 ku përcakton se përfundimi i shkollës do të jetë më 14 Qershor.

Sipas udhëzimit të përbashkët të Ministrisë së Arsimit dhe të Financave mësimi në të gjitha shkollat e arsimit parauniversitar në vend, do të nisë zyrtarisht në datën 11 Shtator.

Nxënësit e arsimit të detyruar 9-vjeçar do të kenë dy periudha pushimesh. Periudha e parë e pushimeve do të jetë në fundvit, ndërsa periudha e dytë do të jetë në javën e parë të muajit Prill. Urdhri përcakton gjithashtu edhe afatet se kur do të zhvillohen provimet kombëtare të klasave të 9-ta. Sipas vendimit të marrë, provimet kombëtarë të arsimit bazë do të zhvillohen ndërmjet datave 17-18 Qershor. Nxënësit do të testohen në lëndët Matematikë, Gjuhë e Huaj dhe Gjuhë Shqipe.

Një risi për vitin e ri shkollor është edhe mosha e nisjes së klasës së parë. Sipas ndryshimeve ligjore, një fëmijë mund të regjistrohet në klasë të parë pa mbushur 6 vjeç, por kushti është që të mbushë 6 brenda 31 Dhjetorit të atij viti kalendarik. Pra një fëmijë mund të nisë klasën e parë 5 vjeç e 8 muaj.

Sipas udhëzimit, në të njëjtat afate do të nisë dhe përfundojë viti i ri mësimor edhe për shkollat e mesme dhe ato profesionale. Përjashtim do të përbëjnë vetëm maturantët për të cilët mësimi i vitit të ri shkollor do të mbyllet më herët, përkatësisht në 31 Maj të vitit 2024, dhe jo në 14 Qershor siç ndodh me dy vitet e tjera të këtij cikli.

Edhe nxënësit e shkollave të mesme do të kenë një periudhë pushimesh që gjithashtu do të përkojë me festat e fundvitit, konkretisht në datat 26 Dhjetor të këtij viti, e deri në 5 Janar të vitit që vjen.