Skema e re për pensionet, ja 4 pikat kryesore

119
0

Së shpejti do të aplikohet një skemë e re për pensionet por edhe për mbrojtjen sociale në tërësi.

Duke qenë se reforma e bërë në vitin 2014, e ka mbyllur ciklin e saj dhe nuk ka adresuar siç duhet problematikat, Banka Botërore dhe qeveria shqiptare po bëhen gati të vënë në jetë një reformë të re, e cila synon të ketë më shumë qëndrueshmëri dhe të sjellë të ardhura më të larta për pensionistët.

Nga ana tjetër Banka Botërore evidenton si problematikë faktin që rritja e pagës reale nuk ndiqet nga rritja e produktivitetit.

Sa i takon lehtësive që po ndërmerr Ministria e Financave lidhur me tatimin mbi pagat e larta, Banka Botërore sugjeron që politikat fiskale të udhëhiqen drejt rritjes së të ardhurave.

Elisabeta Dosku/SCAN