Reddito di Emergenza 2021: Aplikimet dhe kush perfiton, skadenca 30 prill

445
0

Reddito di Emergenza është një masë e mbështetjes ekonomike e vendosur nga qeveria Conte me Dekretin e Rinisjes në favor të familjeve në vështirësi për shkak të emergjencës COVID.

Ajo u njihet, siç raportohet edhe nga gazeta Corriere della Sera, për familjet në posedim të kërkesave socio-ekonomike të përcaktuara me ligj: domethënë, përfituesi nuk është kërkuesi individual, por e gjithë njësia familjare së cilës i përket.

Cilat janë kërkesat për ta pasur atë? Ju duhet të keni qëndrim të rregullt në Itali në kohën e paraqitjes së aplikimit. Standardi nuk parashikon një kohëzgjatje minimale të qëndrimit dhe kjo kërkesë verifikohet duke iu referuar vetëm përbërësit që kërkon Rem. Të ardhurat e familjes duke iu referuar muajit shkurt 2021, duhet të jenë nën pragun që korrespondon me shumën e përfitimit.

Të ardhurat emergjente janë gjithashtu edhe për punëtorët e vetëpunësuar, dhe kategori te tjera e mund ti lexoni ne faqen e INPS. Në kohën e dorëzimit të aplikimit, ju duhet të keni një ISEE prej më pak se 15,000 euro. Kërkesa në lidhje me vlerën ISEE verifikohet, në fazën paraprake, nga INPS në DSU-në e fundit, e vlefshme në datën e dorëzimit të aplikimit.

Ju kujtojmë se REM mund të kërkohet nga INPS nga 7 deri më 30 Prill 2021 dhe aplikimi mund të dorëzohet ekskluzivisht në internet përmes: faqes së internetit të INPS duke vërtetuar me PIN (mos harroni se INPS nuk lëshon më PIN të reja duke filluar nga 1 ° Tetor 2020) , SPID, Karta e Shërbimit Kombëtar dhe Karta e Identitetit Elektronik, institutet patronti