Lotaria Amerikane/ Ja gjithë ‘sekretet’ e aplikimit, afatet dhe kushtet

537
0

Të gjithë ata që synojnë “tokën e premtuar”, mund të aplikojnë për lotari nga data 3 tetor deri më datën 6 nëntor 2018. Në një njoftim të bërë ditën e djeshme, Ambasada Amerikane ka saqruar të gjithë të interesuarit për ndryshimet në aplikimet e sivjetshme, që vijon si më poshtë.
‘’ Duke filluar nga data 3 tetor, ora 18:00 deri në datën 6 nëntor 2018, ora 18:00, ju mund të aplikoni për Lotarinë e Vizës së Shumëllojshmërisë! Këshilla ime e parë për ju është që të hapni faqen tonë të internetit dhe të lexoni udhëzimet e këtij viti. Ato janë të përkthyera në shqip! Udhëzimet mund t’i gjeni këtu https://bit.ly/2l7myjg ‘’

Është e rëndësishme që çdo aplikant të ketë minimumi arsimin e shkollës së mesme, ose brenda 5 viteve të fundit të ketë 2 vjet përvojë pune në një profesion që kërkon përvojë ose trajnim të paktën 2 vjet. Nëse jeni të martuar, secili nga bashkëshortët mund të dorëzojë një aplikim më vete, nëse kërkesat ligjore përmbushen. Në momentin që njëri prej tyre përzgjidhet, tjetri ka të drejtë të aplikojë për statusin e personit ndjekës. Gjithsesi, mos harroni që secili prej jush duhet të përfshijë bashkëshortin/en dhe fëmijët (nën 21 vjeç dhe të pamartuar) të kualifikueshëm për lotarinë gjatë aplikimit.
Për DV-2020 janë në dispozicion rreth 50.000 viza, por edhe nëse përzgjidheni në fazën fillestare kjo s’ju garanton që do të merrni një vizë. Përzgjedhja do të thotë se jeni i ligjshëm të aplikoni për një Vizë Shumëllojshmërie dhe nëse numri i dosjes suaj bëhet aktual për shqyrtimin final, ekziston mundësia për marrjen e vizës.