Kushëriri im luan futboll. Endrra e tij është të luajë në SHBA. Si mund të përfitojë një vizë për në Amerikë

538
0

Rubrika e Emigracionit – Avokati Kieran Both për ju: Viza O -vizë për aftësi të jashtëzakonshme në atletikë, arte, biznes, talente në kinematografi, dhe televizion

Një lexues i rubrikës sonë na shkruan:

Kushëriri im luan futboll në Evropë. Ai nuk është në skuadrën kombëtare, por ëndra e tij është të luajë profesionalisht në një klub sportiv në SHBA. A do qe e mundur për një vizë për në Amerikë bazuar në talentin e tij?

DS.

Westchester, New York

Përgjigje: Kushëriri juaj mund të kualifikohet për vizën O në qoftë se ai është në gjendje të provojë se është një nga lojtarët më të mirë në ligë. Ai duhet të jetë në gjendje të tregojë që vlerësimi i publikut e ve atë mbi të gjithë lojtarët e tjerë dhe se ai vazhdon të luajë gjithnjë në atë nivel.

Visa O është për individë të kualifikuar dhe të talentuar të cilët nuk mund të klasifikohen në kategorine e vizave që nuk lidhen me emigrantët siç janë vizat H, L ose J. Kategoria O është veçanërisht e dobishme për artistët e skenës , filmave, atletët, kuzhinierët e specializuar dhe njerëzit e biznesit që nuk kanë diplomë universitare. Kategoria e vizave O është një alternativë e dobishme dhe fleksibël për programin e kategorisë së vizave H-1B, dhe nuk ka kufizim lidhur me numrin e vizave të lëshuara çdo vit. Programi H-1B nuk është i disponueshëm për individët që kërkojnë të vijnë në SHBA për të kryer shërbime të përfshira në kategorinë O edhe pse aplikantët jashtë arteve, atletikës, filmave dhe prodhimeve televizive ndoshta mund të zgjedhin midis kategorive H dhe O.

Kategoria O-1 është për individët me aftësi të jashtëzakonshme në shkencat, artet, arsimin, biznesin ose atletikë.

Kategoria O-2 është për disa individë që shoqërojnë O-1 artist ose atlet.

Kategoria O-3 është për vartësit e individëve në kategoritë e mësipërme.

Përfituesit vizës O-1 në shkencat, artet, arsim, biznes dhe atletikë duhet të kenë aftësi të jashtëzakonshme të demonstruar nga brohoritje të publikut kombëtar ose ndërkombëtar. Ky është një standard shumë i lartë kur aplikohet për biznesmenët, shkencëtarët, profesorët dhe atletët. Artistët në industrinë e televizionit dhe të filmit duhet të tregojnë evidenca për të provuar arritjet të jashtëzakonshme. Shërbimi i Emigracionit(USCIS) shpesh kërkojnë dokumente shtesë për të mbështetur këto kërkesa.

Aplikanti duhet të jetë në gjendje të vërtetojë arritjet e tij / saj/ dhe aftësinë e jashtëzakonshme duke paraqitur dëshmi se ai / ajo po vjen në Shtetet e Bashkuara për të vazhduar punën nëse i plotëson standardet për profesionin ose fushën e veçantë .

Shkencëtarët, edukatorët, profesionistët e biznesit dhe atletët: Këta individë duhet të tregojnë, nëpërmjet dokumenteve, se ata kanë nivelin e aftësive të jashtëzakonshme për t’u pranuar në kategorinë O-1. Ata duhet të tregojnë se niveli i ekspertizës i ka vënë në krye të fushës së tyre. Ata mund të provojnë aftësinë e tyre jashtëzakonisht duke paraqitur dëshmi për çmime të marra për në nivel ndërkombëtar (si çmimi Nobel). Megjithëse nominimet për çmime nuk mund të jenë të mjaftueshme për vete, ato duhet të jenë pjesë e aplikimit gjithashtu. Aplikuesi duhet gjithashtu të paraqesë dëshmi të paktën tre nga sa vijon:

• Pranimi i çmimeve të njohura në nivel kombëtar ose ndërkombëtar për përsosmëri në ne performancë ;

• Anëtarësimi në shoqata në terren që kërkojnë arritje të jashtëzakonshme të anëtarëve të tyre sipas gjykimit të ekspertëve të njohur;

• Materiale të publikuara në botime profesionale ose të mëdha tregtare;

• Pjesëmarrja në një panel ose si gjyqtar i punës së të tjerëve në të njëjtën fushë;

• Kontributet origjinale shkencore, shkencore ose biznesi me rëndësi të madhe;

• Autorësia e artikujve shkencorë; punësimi aktual ose i mëparshëm në një organizatë që ka një reputacion të shquar;

• Paga e lartë ose kompensime të tjera për shërbime.

Shpesh suksesi i aplikimitt O-1 bazohet në identifikimin e fushës në të cilën personi është ngritur në krye. Është më e lehtë të provohet nëse fusha është e ngushtë. Individët me një dokumentacion të gjerë për të treguar suksesin e tyre mund të jetë më i suksesshëm se të tjerët me dokumentacionin e kufizuar.

Artistët dhe argëtuesit (përveç filmave apo televizionit) duhet të tregojnë se aftësia e tyre e jashtëzakonshme nënkupton një demostrim në një nivel të lartë të arritjeve në fushën e arteve se ajo që haset në mënyrë të zakonshme, në atë masë që personi i përshkruar si i shquar është i njohur,nga shkalla e mjeshtërisë artistike në fushën e artit. Termi “Arte” në këtë kategori përfshin artet e bukura, artet vizuale, artet kuantike dhe artet e interpretimit.

Artistët me filma ose prodhime televizive duhet të tregojnë se aftësia e tyre e jashtëzakonshme, siç përcaktohet nga industria, nënkupton një nivel shumë të lartë të arritjeve dëshmuar nga një shkallë aftësie dhe njohjeje dukshëm më lart se ajo që haset zakonisht

Në të ardhmen, ne do të përpiqemi të shpjegojmë edhe një kategori të ngjashme, viza P, e cila përfshin atletët, artistët e grupit dhe personelin mbështetës kryesor.

Ne u bëjmë thirrje individëve të interesuar të konsultohen me profesionistë të emigracionit për situatën e tyre të veçantë. Informacione shtesë mund të gjeni edhe nga faqja e internetit e Shteteve të Bashkuara për Shtetësinë dhe Imigracionin (USCIS) në www.uscis.gov./illyria/