‘Bonus spesa 2021’, mund të aplikoni edhe me një leje qëndrimi

1046
0

Edhe ata që kanë një leje qëndrimi të rregullt mund të aplikojnë për ‘Bonus spesa 2021’, të paraqitura nga administratat komunale si masa mbështetëse për familjet në vështirësi serioze ekonomike për shkak të pandemisë Covid-19.

Nxitja, tashmë e pranishme në dekretin e Marsit 2020, pa një alokim të mëtejshëm prej 400 milion eurosh në dekretin e Ristorit të nëntorit të kaluar. Me kupona për blerje, është e mundur të blini ushqime, ilaçe dhe gjëra të domosdoshme në të gjitha dyqanet që marrin pjesë në nismë.

‘Bonus spesa 2021’, mund të arrijë një maksimum prej 700 eurosh, megjithëse shuma ndryshon sipas komunës. Shuma e kuponave të shpërndarë varion nga 50 deri në 700 euro. Familjet ku ka një ose më shumë anëtarë që punojnë ose marrin mbështetje nga shteti nuk mund të hyjnë në masën e mbështetjes.

Thirrjet për të hyrë në bonusin e shpenzimeve të vitit 2021, të cilat shpjegojnë se si të plotësoni aplikimin dhe dyqanet pjesëmarrëse, mund të këshillohen në faqet e internetit të Komunave që ofrojnë masën e mbështetjes. Në thirrje do të jetë gjithashtu e mundur të shikohen kërkesat e nevojshme për të marrë bonusin e shpenzimeve 2021.

Përveç shtetësisë italiane ose qëndrimit në Komunën e referimit, siç u përmend, mbajtësit e lejeve të qëndrimit gjithashtu mund të hyjnë në këtë masë. Sidoqoftë, një “përkeqësim serioz i situatës ekonomike për shkak të pandemisë Covid-19” duhet të çertifikohet, përmes një çertifikimi ISEE ose përmes vetë-çertifikimit, gjë që e bën të pamundur ose të vështirë blerjen e nevojave themelore.

Për më tepër, siç u përmend, në njësinë familjare aplikuese nuk duhet të ketë anëtarë që marrin rrjete të sigurimeve shoqërore në të njëjtën kohë, të tilla si për shembull të Reddito di Cittadinanza, la Pensione di Cittadinanza, il Reddito di Inclusione, la cassa integrazione, il NASpI etj.

Bonuset e shpenzimeve të vitit 2021 janë tashmë aktive në Romë, Torino, Napoli, Bolonjë, Milano, Venecia, Padova, Bergamo, Ankona, Potenza, Bari dhe në shumë komuna të tjera italiane.