Lotaria Amerikane. Shpresa edhe për jo fituesit

630
0

Duke iu përgjigjur pyetjeve të qytetarëve, ambasada Amerikane në Tiranë thotë se mund të vazhdoni të kontrolloni statusin pasi në të kaluarën ka ndodhur që ata që nuk janë shpallur fitues në fillim janë shpallur fitues më vonë. Ambasada këshillon aplikuesit që të kontrollojnë statusin herë pas here deri në 30 shtator 2019.

Tek udhëzimet e lotarisë, që i gjeni tek, https://al.usembassy.gov/sq/visas-sq/immigrant-visas-sq/diversity-visa-sq/  citohet që ju duhet ta kontrolloni statusin tuaj nga 15 maji 2018 deri më 30 shtator 2019. Kontrolli i Statusit të t? Regjistruarit do të jetë e vetmja mënyrë informimi mbi përzgjedhjen tuaj për Lotarinë DV2019, duke ju dhënë udhëzime se si të vazhdoni më tej me aplikimin tuaj dhe duke ju njoftuar mbi takimin për vizë emigrimi. Nëse rezultoni të përzgjedhur, ju duhet të vazhdoni me plotësimin e formularit DS-260.