Kur mbaron shkolla për vitin 2024? Dita e fundit e shkollës për këtë vit shkollor është data..

163
0

Ministria e Arsimit ka miratuar strukturën e vitit shkollor 2023-2024 ku përcakton se përfundimi i shkollës do të jetë më 14 Qershor.

Urdhri përcakton gjithashtu edhe afatet se kur do të zhvillohen provimet kombëtare të klasave të 9-ta. Sipas vendimit të marrë, provimet kombëtarë të arsimit bazë do të zhvillohen ndërmjet datave 17-18 Qershor. Nxënësit do të testohen në lëndët Matematikë, Gjuhë e Huaj dhe Gjuhë Shqipe.

Sipas udhëzimit, në të njëjtat afate do të nisë dhe përfundojë viti i ri mësimor edhe për shkollat e mesme dhe ato profesionale. Përjashtim do të përbëjnë vetëm maturantët për të cilët mësimi i vitit të ri shkollor do të mbyllet më herët, përkatësisht në 31 Maj të vitit 2024, dhe jo në 14 Qershor siç ndodh me dy vitet e tjera të këtij cikli.