“Deri në 600 euro” Vonesa apo anulime të fluturimeve? Ja sa kompensim mund të merrni sipas rastit..

143
0

Udhëtimet me disa kompani fluturimesh vijojnë të jenë problematike, duke lënë me orë të tëra pritesh nëpër aeroporte pasagjerët. Vetëm në mbrëmjen e 7 qershorit nga 5 udhëtime të planifikuara nga një kompani ajrore në aeroportin ‘Nënë Tereza’, 4 janë nisur me të paktën 2 orë vonesë. Qindra udhëtarë kanë mbetur me orë të tëra në aeroportin e Tiranës. Kompensimet e fluturimit lëshohen në vlerë prej 250 €, 400 € ose 600 €. Ato varen nga distanca e fluturimit sa më i gjatë të jetë fluturimi, aq më i madh është kompensimi.

Vonesa

Kështu nëse keni mbërritur në destinacionin tuaj përfundimtar me një vonesë prej më shumë se 3 orësh, përveç nëse vonesa ishte për shkak të rrethanave të jashtëzakonshme, ju keni të drejtë:

-Rimbursimi i biletës tuaj dhe, nëse keni një fluturim lidhës, një fluturim kthimi në aeroportin e nisjes sa më shpejt që të jetë e mundur;
-ri-drejtimi për në destinacionin tuaj përfundimtar në rastin më të parë; ose
-ri-drejtimi në një datë të mëvonshme sipas volitshmërisë suaj në kushte të krahasueshme transporti, në varësi të disponueshmërisë së vendeve.
Asistencë
vakte dhe pije;
akomodimi dhe transporti për në/nga aeroporti nëse është e nevojshme;
dy telefonata, faks ose email pa pagesë.

Anullim

Nëse fluturimi juaj fillestar është anulluar dhe linja juaj ajrore ju ka ridrejtuar në destinacionin tuaj përfundimtar me vonesë ose nuk keni arritur të përfundoni udhëtimin, ju keni të drejtë:

Të paktën 14 ditë përpara kohës së planifikuar të nisjes; ndërmjet 14 dhe 7 ditëve përpara, dhe ofroi një fluturim alternativ që u nis jo më shumë se 2 orë më herët se fluturimi origjinal dhe mbërriti më pak se 4 orë pas kohës së planifikuar të mbërritjes; më pak se 7 ditë përpara dhe ofroi një fluturim alternativ që u nis jo më shumë se 1 orë më herët se fluturimi origjinal dhe mbërriti më pak se 2 orë pas kohës së planifikuar të mbërritjes; ajo nuk do të jetë e detyruar të paguajë asnjë kompensim.

Nëse linja ajrore mund të sigurojë prova se anulimi është rezultat i rrethanave të jashtëzakonshme, ajo nuk do të jetë e detyruar të paguajë asnjë kompensim. Rrethanat e jashtëzakonshme mund të përfshijnë mot të keq, greva, trazira politike, akte terrorizmi dhe rreziqe sigurie ndër të tjera.

Downgrade

Nëse jeni të zbritur nga klasi (vendosur në një klasë më të ulët se ajo që keni rezervuar fillimisht), ju keni të drejtë të rimbursoni një përqindje të çmimit të biletës tuaj, në varësi të distancës së fluturimit si më poshtë:

30%-fluturime prej 1500 km ose më pak;

50%-fluturime brenda ECAA prej më shumë se 1,500 km (përveç fluturimeve ndërmjet ECAA dhe departamenteve franceze jashtë shtetit), dhe të gjitha fluturimet e tjera ndërmjet 1,500 dhe 3,500 km;

75%-fluturime që nuk bien nën 1 ose 2, duke përfshirë fluturimet midis ECAA dhe departamenteve franceze jashtë shtetit.

Ju mund të kërkoni rimbursim vetëm për fluturimin që është reduktuar (jo për të gjithë udhëtimin, në rast se keni pasur fluturime lidhëse).

Refuzimi i hipjes

Nëse jeni paraqitur në kohë për check-in me një rezervim të vlefshëm fluturimi dhe dokumente udhëtimi dhe ju është refuzuar hipja, mund të keni të drejtë:

Fluturime tranzit të humbura

Nëse keni humbur fluturimin tuaj tranzit për shkak të një vonese dhe koha e mbërritjes në destinacionin tuaj përfundimtar tejkalon kohën e planifikuar të mbërritjes së fluturimit të rezervuar fillimisht për më shumë se tre orë, ju keni të drejtë për kompensim. Megjithatë, kjo vlen vetëm për fluturimet me lidhje direkte, d.m.th. fluturimet tuaja janë nën të njëjtën referencë rezervimi. Me kusht që të keni bileta të veçanta fluturimi me transportues të ndryshëm ajror që operojnë, nuk do të mund të kërkoni kompensim.