Itali/ Bonus nga 600 deri në 1.000 euro që vijnë nga Rajonet: ja kujt i takon

4867
0

Një bonus prej 600 euro apo edhe 1,000 euro po mbërrin nga Rajonet dhe në veçanti nga Rajoni i Lombardisë për punëtorët e vetëpunësuar dhe nga Rajoni i Lazios për një seri të tërë kategorish të punëtorëve.

Bonuset prej 600 dhe 1.000 euro që vijnë nga Rajonet do të shkojnë për punëtorët e argëtimit, punëtorët e turizmit, punëtorët shtëpiak dhe mbajtësit e partita IVA-së sipas rregullave të treguara nga e njëjta transmeton shqiptari.net.

Bonusi prej 600 dhe 1.000 euro shtohet në ato të parashikuara nga dekreti Sostegni nga bonusi për bashkëpunëtorët sportivë në atë prej 2.400 euro për turizmin sezonal, të vetëpunësuar dhe argëtim, megjithatë konsiderohet i pamjaftueshëm.

Bonuset e reja prej 600 € dhe 1.000 € rajonale gjithashtu plotësojnë masat e tjera të parashikuara nga rajone individuale në mbështetje të familjes, siç është shpërblimi për baby sitter, i dhënë në disa raste për kujdestarët.


Bonus 600 euro nga rajoni i Lazios: kush ka të drejtë ta kërkoje

Një bonus prej 600 eurosh po vjen nga rajoni i Lazios prej 30 milion euro të botuar dhe aplikimet mund të dorëzohen tashmë nga 6 Prilli. Janë parashikuar 5 masa për bonusin prej 600 eurosh qe u takon 5 kategori të punëtorëve:

colf e badanti; punëtorë të kulturës dhe argëtimit; bashkëpunëtorët e sporteve; punëtorë të sektorit të turizmit; partita IVA per me shume detaje reth ketij bonusi ketu

Bonus 1.000 euro nga Rajoni i Lombardisë: kujt i takon

Përveç bonusit prej 600 € nga Lazio, ka edhe 1,000 € të njëhershme nga Rajoni i Lombardisë që ka zgjeruar audiencën e përfituesve të Dote Unica Lavoro – Faza e Katërt. Në fakt, shpërblimi prej 1.000 eurosh u takon gjithashtu edhe punëtorëve të vetëpunësuar pa partita IVA.

Siç është komunikuar nga rajoni, ky është një kontribut i vetëm prej 1.000 eurosh bruto përmes ndihmës së pjesëmarrjes, duke u bashkuar në një nga kurset e ofruara nën Dote Unica Lavoro. Bonusi prej 1,000 € paguhet pa zbritje të taksave sepse, shpjegon rajoni, është i krahasueshëm me të ardhurat nga punësimi. Por kush ka të drejtë për bonusin prej € 1,000? Përfituesit janë kategoritë e mëposhtme:

punëtorë pa partita IVA me një kontratë pune të rastit ose për transferimin e të drejtave të autorit me marrëdhënie bashkëpunimi të përjashtuara nga një kontratë me shkrim; punëtorët para-vartës me një marrëveshje bashkëpunimi të koordinuar dhe të vazhdueshëm.

Per me shume ketu