Dekreti i flukseve 2020, mundësi e mirë për shume shqiptarë për përfituar leje qëndrimi ne Itali

2740
0

Dekreti i Flukseve e vitit 2020 (D.P.C.M. 07.07.2020) është botuar në Gazetën Zyrtare ne date 12.10.2020

Dekreti i Flukseve lejon punëtorët jo-BE të hyjnë në Itali pasi të kenë marrë lejen për punë te varur, të vetëpunësuar ose sezonale në sektorët e mëposhtëm: NDERTIM, TURIZMI, TRANSPORTI dhe BUJQSIA.

Aplikimet mund të dorëzohen vetëm në internet përmes SPID deri më 31.12.2020 percjell shqiptari.net.

Konkretisht, ato mund të aplikojnë nga:

22.10.2020 deri më 31.12.2020 punëtorë jo-sezonalë (punë e varur dhe të vetëpunësuar) dhe ata që synojnë të konvertojnë lejen e tyre të qëndrimit tashmë të mbajtur për një titull tjetër në leje qëndrimi për punë te varur ose të vetëpunësuar;

27.10.2020 to deri në 31.12.2020 punëtorë sezonalë.

Italiano

Nella Gazzetta Ufficiale di oggi 12.10.2020 è stato pubblicato il DECRETO FLUSSI 2020 (D.P.C.M. 07.07.2020) 📣📣

Il decreto flussi consente ai lavoratori extracomunitari di entrare in Italia dopo aver ottenuto il nulla osta per lavoro subordinato, autonomo o stagionale nei seguenti settori: EDILIZIA,TURISMO, AUTOTRASPORTI e AGRICOLTURA.

Le domande potranno essere presentate solo on line tramite SPID entro il 31.12.2020.

Nello specifico possono presentare domanda dal:

✅ 22.10.2020 al 31.12.2020 i lavoratori non stagionali (lavoro subordinato e autonomo) e chi intende convertire il proprio permesso di soggiorno già detenuto ad altro titolo in permesso di soggiorno prr lavoro subordinato o autonomo;

✅ 27.10.2020 al 31.12.2020 i lavoratori stagionali.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.