Publikohen detajet e marrëveshjes se konvertimit të patentave midis Shqipërisë dhe Italisë

3245
0

Më 17 Mars u nënshkrua marrëveshja dypalëshe midis Italisë dhe Shqipërisë e cila përcakton rastet në të cilat patenta e lëshuar nga një vend mund të konvertohet, duke mos pasur kështu nevojën për të berë një provim të ri për të marrë lejen e drejtimit Italiane. Kjo mareveshje pritet te hyje ne fuqi, ne korrik.

Marrëveshja pritej nga viti 2019, data e skadimit të marrëveshjes së vjetër midis vendeve, asnjëherë nuk u rinovua. Marrëveshja e re, në thelb, nuk duket shumë e ndryshme në pikat më të rëndësishme dhe do të ketë një kohëzgjatje prej 5 vjetësh, duke skaduar kështu në Mars 2026.

Albania News ishte në gjendje të shihte marrëveshjen e nënshkruar, e cila konfirmon mundësinë që shtetasit shqiptarë që nuk banojnë në Itali të jenë në gjendje të ngasin makinën me licencë shqiptare për 1 vit nga momenti i marrjes së vendbanimit, dhe mundësinë e kërkimit të konvertimit brenda 3 viteve të ardhshme .

Kërkesa për konvertim, pra, e cila gjithmonë duhet të kërkohet nga zyra lokale e Motorizmit, duhet të bëhet brenda 4 viteve nga koha që ju të qëndroni.

Padyshim, nuk është e mundur të kërkohet konvertimi i lejes së drejtimit shqiptare të marrë pas marrjes se rezidences në Itali. Kjo mundësi parashikohet shprehimisht dhe përjashtohet nga neni 5 i marrëveshjes.

Dhe ne fund, mos nxitoni të kërkoni konvertimin pasi marrëveshja nuk është ende në fuqi. Marrëveshja, në fakt, duhet të miratohet nga organet parlamentare përkatëse dhe më pas të publikohet në Gazetën Zyrtare Italiane dhe në Fletorja Zyrtare Shqiptare.