Ndryshon leja e qarkullimit, firmoset urdhri i ri

1496
0

Shume shpejt forma dhe përmbajtja e Lejes se qarkullimit të automjeteve do te ndryshoje. Ministrja e Energjisë dhe Infrastrukturës Belinda Balluku firmosi sot një urdhër e cila përcakton ndryshimet e reja.

Sipas ketij vendimi të botuar në fletoret zyrtare, leja e re e qarkullimit do të jetë e baras-vlefshme me certifikatën e pronësisë, ndërkohë që aktualisht ka dy kartona të ndryshëm që i dokumentojnë këto dy elementë. Prodhimi dhe plotësimi i lejes së re të qarkullimit do të bëhet sipas një rregulloreje të hartuar nga DPSHTRR.

“Leja  e  re  e  qarkullimit  të  jetë  sipas  modelit bashkëlidhur këtij urdhri, i cili është në përputhje të  plotë  me  direktivën  Evropiane  1999/37/EC,  datë   29.4.1999,   të   Parlamentit   Evropian   dhe

Këshillit  “Për  dokumentet  e  regjistrimit  të  mjeteve”, të ndryshuar, dhe sipas propozimit të  Drejtorisë   së   Përgjithshme   të   Shërbimeve   të  Transportit Rrugor, me shkresën nr. 17699 prot.,  datë 21.9.2020, “Projekt propozim mbi modelin,  specifikimet    dhe    mënyrat    e    plotësimit    të  dokumentit   të   qarkullimit,   të   ri,   të   mjeteve  rrugore”.

Leja e  re  e  qarkullimit  të  jetë  e  baras- vlershme me certifikatën e pronësisë.

Prodhimi dhe  plotësimi  i  lejes  së  re  të qarkullimit  të  bëhet  sipas  rregullores  së  hartuar  nga  Drejtoria  e  Përgjithshme  e  Shërbimeve  të  Transportit Rrugor.

Për zbatimin   e   këtij   urdhri   ngarkohet Drejtoria    e    Përgjithshme    e    Shërbimeve    të  Transportit Rrugor“, thuhet në vendim

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.