Lajm i mirë: Nje tjeter shtet i rëndësishëm njeh patentat shqiptare

1453
0

Në mbledhjen e dites se sotme të Këshillit të Ministrave u miratua marrëveshja, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Shqipërisë dhe shtetit te Turqisë, për njohjen e ndërsjelltë të lejeve të drejtimit dhe shkëmbimin e këtyre të fundit.

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 19, të ligjit nr.43/2016, “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Miratimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Turqisë, për njohjen e ndërsjellë dhe shkëmbimin e lejeve të drejtimit, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.