Kujdes! Nga sot hyn në fuqi ligji i ri! 10 veprimet që ju fusin ne burg

2102
0

Diten e sotme hyjnë në fuqi ndryshimet në Kodin Penal, të miratuara nga Parlamenti gjaë seancës së 16 prillit. Ndryshimet kr iminalizojnë për herë të parë th yerjen e karantinës në kohë epidemie si dhe pre sionin psikologjik ndaj anëtarëve të rrethit familjar, ndërsa rrisin dë nimin deri në 3 vite b urg për dh unën në familje nga 2 vite që ishte.

Nga sot 10 veprime përbëjnë vepër penale dhe dë nohen me b urg. Deri më sot sjellje të tilla nuk ishin të ndaluara ose thjeshtë përbënin shkelje të lehta, që mund të ndëshkoheshin me gjo bë. 7 vepra të reja penale kanë të bëjnë me thy erjen e karantinës në kohë epidemie dhe përhapjen e infeksionit me dashje apo pa kujdesia. Nga sot, shkelja e udhëzimeve të autoriteteve shtetërore në kohë epidemie, dë nohet me gj obë ose deri në 6 muaj b urg. Th yerja e rregullave nga biznesit dën ohet me gjobë deri në 2 vite bu rg.

Thy erja e karantinës dë nohet me bu rg deri në tre vjet bu rg, ndërsa përhapja e infeksionit në mënyrë të qëllimshme dën ohet deri në 5 vjet bu rg dhe deri në 8 vjet bu rg kur përhapja e infeksionit ka sjellë pasoja të rënda. Këto veprime dënohen me bu rg deri në 23 qershor 2020, që përkon me shtyrjen e gjendjes së f atkeqësinë natyrore.

Ndërkaq, deri në 3 vjet b urg do të dë nohet presioni psikologjik ndaj gruas, ish-gruas, bashkëjetueses ose personit në lidhje apo ish-lidhje int ime. Me tre vjet bu rg do të dë nohet edhe presioni psikologjik dhe dh una ndaj gruas, ish-gruas, bashkëjetueses ose personit në lidhje apo ish-lidhje int ime, morave, nipave, mbesave, vëllezërve, prindërve, vjehrrit, vjehrrës, nuses, kunatës etj. Kur kjo vepër përsëritet dën ohet nga 1 deri në 5 vjet bu rg.

10 veprimet që ju çojnë drejt bu rgut

1.Thy erja e rregullave në kohë epidemie, kur shkelësi ka marrë më parë masë administrative, dënohet me gjo bë ose me bu rgim deri në gjashtë muaj

2.Thy erja e rregullave në kohë epidemie, duke ushtruar aktivitet tregtar, dë nohet me gj obë ose me bu rgim deri në dy vjet.

3.Moszbatimi i urdhrit të dhënë nga organet kompetente për karantinim, dë nohet me bu rgim nga dy deri në tre vjet.

4.Shkelja e rregullave të karantinës nga personi mbartës i sëmundjes infektive, dën ohet me bu rgim nga dy deri në tre vjet.

5.Përhapja me dashje e sëmundjes infektive, dë nohet me bu rgim nga dy deri në pesë vjet.

6.Përhapja e sëmundjes infektive nga pakujdesia, dën ohet me gj obë ose me bu rgim deri në dy vjet.

7.Përhapja me dashje ose nga pakujdesia e sëmundjes infektive, duke shkaktuar pasoja të rënda për shëndetin ose rr ezik për jetën e njerëzve, dë nohet me bu rgim nga tre deri në tetë vjet.

8.Presioni psikologjik ndaj bashkëshortes, ish-bashkëshortes, përsosnit bashkëjetues apo ish-bashkëjetues, ndaj personit në lidhje apo ish-lidhje int ime me autorin e veprës penale, me pasojë cenimin e integritetit fizik, psiko-social dhe ekonomik të tij, dë nohet me b urgim deri në tre vjet.

9.Dh una dhe pre sioni psikologjik ndaj peronave gjini e afërt (të paralindur, të paslindur, vëllezër, motra, ungjër, emta, nipër, mbesa, fëmijë të vëllezërve dhe të motrave), ose krushqi e afërt (vjehërr, vjehrrë, dhëndër, nuse, kunat/ë, thjeshtri, thjeshtra, njerku e njerka), dën ohet me bu rgim deri në tre vjet.

10.Dh una dhe presioni psikologjik i përsëritur ndaj të gjithë personave të rrethit familjar, përfshirë edhe personat në lidhje apo ish-lidhje in time, dë nohen nga një deri në pesë vjet bu rgim.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.