Kompensim mujor për fëmijët deri në moshën madhore. Çfarë është Family-Act i miratuar ne Itali

1831
0

Një projekt-ligj i realizuar nga Ministrja Italiane e Familjes Viva Elena Bonetti, e cila pas një shtegu të trazuar mori epërsinë nga Këshilli i Ministrave. Një tekst me tetë artikuj, i cili ka ndër përbërësit kryesorë të tij një kompensim universal mujor për të gjithë fëmijët deri në moshën madhore, por edhe zbritje për kopshte në formën e zbritjeve të shpenzimeve të bëra për aktivitete edukative të siguruara nga organe publike dhe private.

Pagesa universale për fëmijët

Ddl delegon qeverinë që të miratojë një dekret legjislativ që përcakton kompensimin universal dhe riorganizimin e masave mbështetëse për familjet që kanë fëmijë në ngarkesë të tyre deri më 30 nëntor të këtij viti. Shtesa është mujore dhe do të paguhet nga muaji i shtatë i shtatzënisë deri në përfundimin e vitit të tetëmbëdhjetë të moshës së secilit fëmijë, me përjashtim të vajzës ose djalit me aftësi të kufizuara për të cilët nuk ka kufij moshe, përmes një shume parash ose përmes njohjes së një kredie tatimore, që do të përdoret në kompensim. Në rastin e fëmijëve që vijnë pas të parit, shtesa do të rritet për 20%, si dhe në rastin e një vajze ose djali me aftësi të kufizuara. Shtesa universale ka një shumë minimale për të gjitha familjet me një ose më shumë vajza ose djem, së cilës i shtohet një pjesë shtesë dhe e ndryshueshme e përcaktuar nga kllapa të treguesit të situatës ekuivalente ekonomike (Isee). Shuma rritet me numrin e fëmijëve.

Zbritje në kopshte

Brenda një viti nga hyrja në fuqi e ligjit, ekzekutivi do të duhet të ushtrojë një delegacion për të racionalizuar mbështetjen e taksave për fëmijët në ngarkesë dhe të prezantojë lëshime të reja. Si pjesë e riorganizimit të masave mbështetëse për fëmijët në varësi, projektligji i deleguar parashikon një kupon për pagesën e tarifave për kopshtet, çerdhet, seksionet e pranverës dhe para shkollat e fëmijëve.

Zbritje për çifte të reja

Akti i Familjes Ddl ndërhyn për të mbështetur çifte të reja, të përbërë nga të dy subjektet e moshës jo më shumë se 35 vjeç, përmes lëshimeve në taksa, për marrjen me qira të shtëpisë së tyre të parë.

Zbritjet për familjet me fëmijë që studiojnë

Zbritjet tatimore parashikohen për shpenzimet që lidhen me kontratën e qirasë së shtëpive për fëmijë të rritur të regjistruar në një kurs universitar.

Blerja e librave të universitetit

Ai gjithashtu përqendrohet në zbritjet tatimore të shpenzimeve të dokumentuara të bëra për blerjen e librave universitar për çdo fëmijë të varur, të regjistruar në universitet, i cili nuk gëzon forma të tjera të mbështetjes për blerjen e teksteve në universitet.

Pushimi prindëror

Qeveria është e deleguar të miratojë një ose më shumë dekrete legjislative brenda dy viteve nga hyrja në fuqi e projektligjit për të forcuar, riorganizuar dhe harmonizuar legjislacionin për lejen prindërore. Akti i Familjes Ddl parashikon një periudhë minimale jo më pak se dy muaj leje prindërore që nuk mund të transferohet tek prindi tjetër për secilin fëmijë. Po ashtu parashikon një periudhë pushimi të detyrueshme jo më pak se 10 ditë pune për babain që punon në muajt e parë të lindjes së fëmijës dhe se e drejta për t’u larguar jepet pavarësisht nga statusi martesor ose familjar i prindit që punon; një leje e paguar të paktën 5 orë gjatë një viti shkollor sigurohet për takime me mësuesit e fëmijëve; parashikohet futja e metodave fleksibël në administrimin e pushimit, në përputhje me nevojat e punëdhënësit dhe në kuadër të kompetencës së tij, me format e përcaktuara nga pazaret kolektive të aplikuara për sektorin; ka një kohëzgjatje minimale prej 2 muaj pushimi që nuk mund të transferohet te prindi tjetër.

Shtesa për nënat që punojnë

Një shtesë ekstra sigurohet për nënat që punojnë: ajo paguhet nga INPS për periudhën në të cilën ato kthehen në punë pas pushimit të detyrueshëm.(ilsole24ore)

Edel Strazimiri  / SCAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.