Këto janë Bonus te INPS që mund të kërkohen me një ISEE të ulët

1994
0

Nga Bonusi i Foshnjës në kopshtin e fëmijëve, deri te Reddito di cittadinanza dhe Social Card: ofrohen përfitime të ndryshme për familjet në vështirësi. Instituti rikujton: “Rinovimi i ISEE është thelbësor për të vazhduar të marrë të gjitha përfitimet e shumta të mirëqenies dhe shpërblimet e parashikuara nga legjislacioni aktual”

Cfare eshte ISEE? – ISEE është Treguesi i Situatës Ekonomike Ekuivalente dhe ofron një vlerësim të situatës ekonomike të një familjeje. Deklarata e Vetëm Zëvendësuese (e cila është e vlefshme nga momenti i dorëzimit të saj deri më 31 Dhjetor të vitit aktual) mund të kërkohet përmes Dsu. DSU dhe ISEE kërkohet të aplikojnë për disa përfitime shoqërore të subvencionuara dhe shërbime të mirëqenies

BONUS BEBÈ – Ndër përfitimet e ofruara nga INPS ka Bonusin e Foshnjës (ose shtesën e lindjes), shuma e së cilës llogaritet bazuar në ISEE. Kjo është një ndihmë mujore që jepet për secilin fëmijë të lindur, të adoptuar ose në kujdestari para-birësimit deri në vitin e parë të moshës së fëmijës ose vitin e parë të hyrjes në familje. Kërkesa duhet të dorëzohet brenda 90 ditëve nga lindja e fëmijës ose hyrja në familje

Shuma E BONUS BEBÈ – Për ata me një Isee të barabartë ose më pak se 7 mijë euro, bonusi i foshnjës është 1,920 euro në vit: 160 në muaj për secilin fëmijë. Me Isee midis 7 mijë dhe 40 mijë, Bonusi është 1,440 euro (120 në muaj). Kush ka Isee mbi 40 mijë euro, merr 960 euro në vit (80 në muaj). Për fëmijët pas të parës, shuma rritet me 20%

Asilo Nido – Për familjet me Isee më pak se 25 mijë euro në vit, Bonusi është i plotë: 3 mijë euro. Për familjet me të mitur Isee mbi 25 mijë euro dhe deri në 40 mijë, koncesioni është 2,500 euro. Minimumi prej 1,500 euro në vit, nga ana tjetër, u takon familjeve me Isee të mitur mbi 40 mijë euro

Social Card – Për ata me një ulje të ulët sigurie ekziston edhe një kartë sociale, e rezervuar për qytetarët mbi moshën 65 vjeç ose prindërit e fëmijëve nën 3 vjeç. Karta e zakonshme e blerjes është një kartë pagese elektronike në të cilën 40 euro në muaj kreditohen nga shteti për një total prej 480 euro në vit: me këtë shumë ju mund të bëni blerjen e ushqimit në pikat e lidhura të shitjes ose pagesën e faturave në zyra postare. Mbajtësve u jepet gjithashtu një zbritje prej 5% në blerjet në dyqanet e lidhura dhe farmacitë

Social CardISEE – Qytetarët që janë në situata të vështirësive ekonomike mund të kenë kartën Sociale. Për ta marrë atë, kërkohet një ISEE maksimale prej 6,966.54 euro

Reddito di cittadinanza – Me një ISEE të ulët mund të kërkoni edhe nga INPS për të ardhurat e shtetësisë.
Bonus Inps, Isee i ulët

Reddito di cittadinanza ISEE – Instituti rendit në kërkesat për të ardhurat e shtetësisë: “Shikoni të mitur të zakonshëm ose të vlefshëm me më pak se 9,360 euro”. Pensioni i shtetësisë sigurohet për mbi 67 pensionistë me të ardhura të ulëta Isee
Bonus Inps, Isee i ulët

BONUS SOCIALE PER IL DISAGIO ECONOMICO – Midis shpërblimeve të tjera për ata që kanë vështirësi ne kujtojmë bonusin social për vështirësitë ekonomike. Familjet me një Isee më të ulët ose të barabartë me 8,265 euro mund të kenë qasje në të. Për familjet me të paktën 4 fëmijë në ngarkim, pragu rritet në 20 mijë euro. Ky është një përfitim që ofron një zbritje në faturën e energjisë elektrike, gazit dhe ujit: furnizimi është automatik duke paraqitur DSU çdo vit
Bonus Inps, Isee i ulët

BONUS COMUNI – Për familjet me Isee të ulët ka edhe shpërblime dhe koncesione të ndryshme të ofruara nga Komunat. Masat ndryshojnë nga një qytet në qytet. Ndër të tjera, ne përmendim Bonusin e Qirasë dhe Bonusin e Shpenzimeve/perktheu shqiptari.net nga sky news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.