ISEE: për çfarë shërben dhe si ta bëjmë atë. Udhëzuesi i ekspertëve

1697
0

ISEE (Treguesi i Situatës Ekonomike Ekuivalente) është indeksi që përdoret për të matur nivelin e përgjithshëm ekonomik të një njësie familjare, pra të të gjithë anëtarëve që përbëjnë të ashtuquajturin “status familjar”.

Eshtë mjeti kryesor i referencës për përcaktimin e së drejtës për të hyrë në shumicën e shpërblimeve dhe përfitimeve sociale.
Ai merr parasysh një sërë vlerash të tilla si: të ardhurat, pronat e luajtshme dhe të patundshme por edhe situatat e veçanta të njësisë familjare (prania e të miturve ose invalidëve / invalidëve), të gjitha informacionet që janë mbledhur në Deklaratën e Zëvendësimit të Vetëm ( DSU), e vlefshme deri më 31 dhjetor të vitit referues.

Përse shërben ISEE
Ky tregues bën të mundur verifikimin nëse njësia familjare në fjalë mund të ketë përfitime ose përfitime të caktuara bazuar në gjendjen ekonomike, duke përfshirë:

Të ardhurat baze; zbritje në faturat e energjisë elektrike, ujit dhe energjisë elektrike; lehtesime për qiratë (bonus qiraje); zbritje në tarifat e universitetit; zbritje transporti; përfitime për të femijet (bonus fëmijësh, bonus çerdhesh).

LLOJET E ISEE
Përveç asaj të zakonshme, ISEE specifike mund të kërkohen për disa shërbime, të tilla si:

ISEE MINORENNI: për përfitime që u drejtohen fëmijëve të mitur të prindërve të pamartuar që nuk bashkëjetojnë me njëri-tjetrin;

ISEE SOCIOSANITARIO: për shërbime që synojnë, për shembull, tek personat me aftësi të kufizuara (ndihma në shtëpi ose shtrimi në spital në struktura të dedikuara);

ISEE UNIVERSITETA: të aplikoni për subvencione të studimeve universitare.

Si behet kerkesa
Në mënyrë që të përcaktohet ISEE, aplikanti duhet të paraqesë Deklaratën e Zëvendësimit të Vetëm (DSU), një dokument që përmban të dhënat e tyre personale, pasuritë dhe detajet e familjes. Veçanërisht:
përbërja e njësisë familjare;
shtëpia e banimit;
të dhënat personale të secilit anëtar individual të njësisë familjare;
pasuritë e luajtshme;
pasuri të paluajtshme;
të ardhura;
çdo kontroll i marrë;
posedimi i automjeteve.
Disa të dhëna – të dhëna personale dhe ato që kanë të bëjnë me pasuritë – për këtë arsye komunikohen me vetëdeklarim (për të cilat deklaruesi merr përgjegjësinë), ndërsa të tjerët sigurohen drejtpërdrejt nga Agjencia e të Ardhurave dhe INPS.

Pasi të jenë futur informacionet e siguruara nga deklaruesi dhe të dhënat e siguruara nga INPS dhe Agjencia e të Ardhurave, ISEE e kërkuar do të lëshohet.

ISEE mund të kërkohet përmes:
CAF
konsulent biznesi
konsulent i punës;
personalisht, në portalin INPS (AKSESIMI VIA SPID), në seksionin kushtuar përpilimit të DSU https://servizi2.inps.it/servizi/IseePrecompilato/home.aspx

Artikull i bërë për të Stranieriinitalia nga: Federica Merlo, avokate perktheu shqiptari.net

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.