Assegno unico edhe për të huajt, minimumi 2 vite rezidence

351
0

Assegno unico do t’u paguhet gjithashtu shtetasve jo-BE me leje qëndrimi, leje pune ose kërkimi për më shumë se gjashtë muaj. Kjo parashikohet nga drafti i dekretit zbatues të Assegno unico, i cili, ndër kushtet, parashikon edhe qëndrimin në Itali “për të paktën dy vjet, qoftë edhe jo i vazhdueshëm, ose mbajtes te një kontrate pune të përhershme ose fikse. me afat të paktën gjashtë muaj”.

Kërkesat përfshijnë gjithashtu domicilio dhe pagesën e taksave në Itali. Per me shume ketu