Tjeter ndryshim në ‘qeverinë Rama’/ Rikthehet serish në kabinet..

5
0

Këshilli i Ministrave ka miratuar ditën e sotme ndryshime në kabinetin e qeverisë.

Sipas vendimit të firmosur nga kryeministri Edi Rama, Hantin Bonati do të shërbejë si zv.ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë. Bonati rikthehet në këtë post, pasi e ka mbajtur gjatë mandatit të dytë të qeverisë Rama, gjatë viteve 2017-021, ndërsa u largua më 2 qershor të vitit të kaluar.

Vendimi i Këshillit të Ministrave:

VE N D I M

PËR

EMËRIM NË DETYRË

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Z. Hantin Bonati emërohet zëvendësministër i Infrastrukturës dhe Energjisë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

KRYEMINISTRI

EDI RAMA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.