Psikologët paralajmërojnë prindërit: Nëse njihni ndonjë fëmijë që shfaq këto shenja, ndihmojini sa më shpejt

506
0

Fëmijët tanë kalojnë aq shumë në jetë me shkollën, dhe mësojnë mësimet që u nevojiten në jetë. Fëmijëria është një kohë e vështirë për mësimet dhe puna e prindërve është të sigurohet që fëmijët e tyre të mësojnë gjërat që u nevojiten. Një nga gjërat që merren me shumë fëmijë janë çrregullimet mendore që mund të pengojnë aftësinë e tyre për të përparuar. Ka një numër në rritje të fëmijëve, ndërmjet moshës 3 dhe 17 vjeç, që kanë këto lloje të çrregullimeve dhe shenja të ndryshme paralajmëruese që prindërit duhet të kenë kujdes për të ndërhyrë sa më shpejt që të jetë e mundur.

• Fëmijët që bëhen lehtësisht të frustruar me shkollën ose kanë presionin e shokëve mund të kalojnë një çështje mendore. Ka raste kur ngacmimi mund të luajë një rol në këtë, por duhet të trajtohet. Shumë herë këta fëmijë do të bëjnë arsyetime përse nuk mund të shkojnë në shkollë për të shmangur këto shqetësime.
• Fëmijët duhet të jetojnë një jetë të qetë dhe të lumtur dhe fëmijët që shqetësohen gjerësisht mund të luftojnë me çështje të pa diagnostikuara.
• Shumë adoleshentë kanë periudha depresioni që nëse nuk trajtohen mund të çojnë në çështje më të mëdha dhe më të rëndësishme. Ata mund të shfaqin sjellje depresive rregullisht që mund të kthehen në zakone që i bëjnë gjërat më keq.
• Performanca e një fëmije në shkollë mund të jetë një sinjal paralajmërues që prindërit duhet të jenë vigjilentë. Fëmijët me këto lloj çrregullime kanë probleme me përqendrimin vështirësi në lexim, matematikë dhe shkencë për shkak të mosfokusimit dhe përqendrimit.
• Abuzimi me drogën ose alkolin nga një adoleshent mund të jetë një shenjë e vetë-mjekimit.

Organizata Botërore e Shëndetësisë ka raportuar se 10-20% e fëmijëve dhe adoleshentëve kanë një çrregullim mendor. Diagnoza më e populluar për fëmijët në moshë ndërmjet 3- 17 vjeç janë Çrregullimi i Kujdesit / Hiperaktivitetit të Kujdesit, ankthi, depresioni dhe çrregullimet e spektrit të Autizmit. Një nga gjërat më të këqija në lidhje me këto çrregullime janë kushtet dhe situatat e jashtme që ato mund të krijojnë. Vetëvrasja është shkaku i dytë kryesor i vdekjes në adoleshentë dhe shumë herë është rezultat i një çrregullimi mendor që nuk është diagnostikuar apo vënë re. Shumë herë, mungesa e vetëvlerësimit është një tjetër shkak i këtyre çrregullimeve, sepse fëmijët nuk u janë dhënë mjetet e duhura për të trajtuar dhe përballuar situatën në të cilën ndodhen.

Burimi: Awn.com
©10gjera.com/a.c./