Në hotel me maskë, doreza në dyqane, lojërat në grup të ndaluara në plazh: kjo do të jetë faza 2 ne Itali

244
0

Bare dhe restorante: Prioritet duhet t’i jepet hyrjes me rezervim në lokale dhe të sigurohet një distancë ndërnjerëzore prej të paktën një metër. Kjo distancë mund të zvogëlohet vetëm duke përdorur barriera fizike midis tabelave të ndryshme të përshtatshme për parandalimin e ngjitjes nga pikat. Në ndërmarrjet që nuk kanë vende, hyrja do të jetë e kufizuar në një numër të kufizuar të klientëve në një kohë, bazuar në karakteristikat e dhomave individuale, në mënyrë që të sigurohet ruajtja e njehsorit të ndarjes. Kur është e mundur, përdorimi i hapësirave të jashtme do të jetë i privilegjuar. Konsumi i shuplakave është i ndaluar. Për menutë, dokumenti lexon, “inkurajoni konsultimin në internet në telefonin tuaj celular, ose përgatitni lista në shtypjen e plastifikuar, dhe për këtë arsye dezinfektuese pas përdorimit, ose letër të disponueshme”.

Hotelet Vizitorët e hotelit duhet të mbajnë gjithmonë një maskë, ndërsa punonjësit do t’u kërkohet të përdorin maskën në prani të klientëve dhe në të gjitha rrethanat kur nuk është e mundur të garantohet distanca ndërnjerëzore prej të paktën një metër. Me saktësi ndarja do të garantohet në të gjitha zonat e përbashkëta dhe do të favorizohet diferencimi i shtigjeve brenda strukturave, me vëmendje të veçantë në zonat hyrëse dhe dalëse. Stacioni i punës kushtuar pritjes dhe arkëtar mund të jetë i pajisur me pengesa fizike; në çdo rast, metodat e pagesës elektronike dhe administrimi i prenotimit në internet do të favorizohen, me sisteme të automatizuara të kontrollit dhe check-out kur është e mundur.

Parukierë dhe zbukurues Rezervimi kërkonte dhe kohë të kufizuar për klientin brenda dhomës për parukierë, berberë dhe zbukurues. Rregullat e dhomave të kanalizimeve, informacioni për klientët dhe pajisjet për distancimin shoqëror dhe kanalizimet e duarve për të shmangur ngjitjen, gjithmonë zbatohen. Si dhe kufiri i të paktën një metër distanca si midis vendeve të punës individuale ashtu edhe ndërmjet klientëve. Maska duhet të vishen për aq kohë sa të jetë e mundur, në përputhje me shërbimin specifik të operatorit dhe konsumatorit. Në distancë të afërt, operatori duhet të veshë telen mbrojtës dhe maskën FFP2 pa valvul. Ndalohet sauna, banja turke dhe vorbullat.

Zyrat e hapura për publikun Gjithashtu për hapjen e zyrave për publikun do të jetë e nevojshme të veproni sipas masave të fazës 2 të dakorduara nga Rajonet. Qasja e klientit duhet të promovohet vetëm përmes rezervimeve, duke lejuar praninë e njëkohshme të një numri të kufizuar të klientëve bazuar në kapacitetin e vendit. Zona e punës, kur është e mundur, mund të kufizohet nga pengesat fizike të përshtatshme për të parandaluar ngjitjen nga pikat. Në zonat e pritjes, do të vihen në dispozicion zgjidhje hidro-alkoolike për higjenën e duarve të klientëve, me rekomandimin për të kryer higjienë të shpeshtë të doreve veçanërisht pas kontaktit me revista dhe materiale informative. Për takimet (me përdorues të brendshëm ose të jashtëm), mënyrat e largëta kryesisht favorizohen; Përndryshe, pajtueshmëria me mirëmbajtjen e distancës ndërnjerëzore prej të paktën 1 metër dhe, në rast të një kohëzgjatje të zgjatur, gjithashtu duhet të garantohet përdorimi i maskës.

Plazhet Në plazh do të ndalohet të praktikohen aktivitete sportive të grupeve rekreative që mund të shkaktojnë mbledhje. Sportet individuale që zakonisht zhvillohen në plazh (p.sh. raketa) ose në ujë (p.sh. not, surfing, rrëshqitje në ajër, kitesurfing) mund të praktikohen rregullisht, në përputhje me masat distancuese ndërnjerëzore. Përndryshe, për sportet në ekip (p.sh. volejboll plazhi, futboll plazhi) do të jetë e nevojshme të respektohen dispozitat e institucioneve kompetente.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.