Leje qëndrimi për ata që investojnë në Itali

220
0

Leja e qëndrimit: Hyrja dhe qëndrimi për investitorët

Qeveria, leje qëndrimi gati për ata që investojnë në Itali

Mundësia e një leje qëndrimi ‘ddl di bilancio’ 2017 për ata që investojnë në Itali, blejnë bono qeveritare ose financojnë vepra filantropike

Në fakt, në projekt -ligjin e buxhetit të vitit 2017 që qeveria i dërgoi Dhomës së Deputetëve ditët e fundit, u përfshi gjithashtu një ndryshim në tekstin e konsoliduar mbi emigracionin, duke shtuar një artikull kushtuar shprehimisht “Hyrja dhe qëndrimi për investitorët”. Në praktikë, për të tërhequr kapitalin e huaj të mundshëm në Itali, veçanërisht nga ata që duan të financojnë një aktivitet në Itali ose të përqëndrohen në letrat me vlerë italiane, sigurohet një kanal i privilegjuar për marrjen e një leje qëndrimi.

Ky privilegj do të ketë për qëllim ata që investojnë të paktën 1 milion euro në kapitalin e një kompanie italiane ose që do të blejnë të paktën 2 milion euro të obligacioneve qeveritare, me kusht që në të dyja rastet të mbajnë paratë e zotuara për të paktën dy vjet Me Trajtimi identik do të rezervohet për ata që vendosin të dhurojnë të paktën 1 milion euro për një projekt me interes publik.

Palët e interesuara do të jenë në gjendje të hyjnë në Itali me një vizë hyrjeje speciale dhe do të pajisen me një leje qëndrimi dyvjeçare, e rinovueshme për periudhat pasuese prej tre vjetësh derisa investimi të jetë aktiv dhe ata gjithashtu do të jenë në gjendje të sjellin anëtarët e familjes së tyre në Itali.

Siç thuhet në dokumentin që plotëson projekt -ligjin e Buxhetit 2017 “duke marrë frymëzim nga përvojat e Shteteve të tjera Anëtare të Bashkimit Evropian, u vendos që të parashikohet një rregullore mbi emigracionin që lehtëson hyrjen në Itali të përfituesve të mundshëm të masës që përcakton një disiplinë e favorshme për tërheqjen e investitorëve në territorin e Shtetit “.

Por tani duhet të shkojmë në Dhomë për miratim.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.