Itali/ ‘Assegno unico per i figli a carico’ (deri në 21 vjeç): një projekt i madh per te gjitha familjet

3037
0

Ministrja e Familjes Elena Bonetti: “Kjo është një tarifë fikse mujore që do t’i jepet secilit fëmijë ndërsa pjesa do të varet nga të ardhurat” Premtimi është 200-250 euro në muaj për fëmijë, duke filluar nga korriku, tregoi Kryeministri Mario Draghi.

Bonetti: “Tarifa mujore do të varet nga të ardhurat” “Shtesa e vetme dhe universale – shpjegoi Bonetti – është një dispozitë që është pjesë e Ligjit për Familjen dhe përbëhet nga një kuotë që do t’i jepet secilit fëmijë, nga muaji i shtatë i shtatzënisë. deri në 21 vjeç, muaj pas muaji, rritur nga fëmija i tretë dhe në rastin e fëmijëve me aftësi të kufizuara. Eshtë për të gjithë, dhe pjesa do të varet nga të ardhurat, kështu që familjet më pak të pasura do të marrin më shumë dhe më te pasurit kanë vetëm një tarifë bazë “.

Qeveria siguron familjet: ata nuk do të penalizohen Për më tepër, një rregull kalimtar i shpallur nga ministri do të lejojë që familjet që kanë zbritje taksash për fëmijët mbi 21 vjeç të mos humbasin përfitimin. Kështu qeveria siguron prindërit, pasi disa analiza kishin treguar rrezikun që disa familje mund të penalizohen nga një ndihmë e vetme në krahasim me atë që marrin sot.

Më në fund, një studim nga Grupi Punues Arel / Feg / Aleanca për Fëmijët vlerësoi se 1.35 milion familje do të kishin një humbje mesatare prej 381 euro. Një klauzolë e plotë për kompensimin e humbjeve, e cila do të bënte të mundur zgjedhjen e regjimit më të favorshëm do të kushtonte 800 milion. Ministria e Ekonomisë po punon për “llogaritjet e sakta” siç u tha nga Bonetti, i cili ka marrë përsipër të miratojë dekretet zbatuese sa më shpejt të jetë e mundur.

Çfarë parashikon delega? Delega parashikon një ndihmë mujore që do të shkojë për të gjitha familjet, dhe do të zëvendësojë shpërblimet, zbritjet për fëmijët në ngarkim dhe shtesën familjare. Deri më tani kjo masë është shoqëruar me marrëveshje maksimale dhe e miratuar unanimisht nga Dhoma dhe Komisioni i Punës i Senatit