750 euro bonus për të gjithë, nga 13 Prilli 2022!

1994
0

Itali/ Bonus i ri 750 € gati për qytetaret nga 13 prill 2022 deri më 13 maj.. Qeveria Draghi jep dritën jeshile për dorëzimin e aplikimeve duke filluar nga 13 Prilli 2022. Të gjithë do të mund të dërgojnë kërkesat e tyre pavarësisht nga statusi i të ardhurave: prandaj, ISEE nuk kërkohet.

Kjo zgjeron listën e bonuseve 2022 me natyre universale, të aksesueshme për të gjithë pa kufizime të veçanta të të ardhurave ose pasurive.

Po flasim për Bonusin e Lëvizshmërisë (Bonus mobilita). Një Bonus i vërtetë pa ISEE shumë i ndryshëm nga Bonusi i vjetër i Lëvizshmërisë që daton në vitin 2020, i cili u mundësoi përfituesve të gëzojnë një zbritje të konsiderueshme në blerjen e automjeteve të veçanta green: biçikleta elektronike, skuterë elektrikë, biçikleta me ndihmën e pedales dhe kështu me radhë.

Por le të shohim menjëherë se çfarë përbëhet nga bonusi i ri i lëvizshmërisë prej 750 € që mund të kërkohet pa ISEE, cilat kërkesa duhet të plotësohen për të marre kontributin dhe si të dorëzohen aplikimet nga 13 prilli 2022.

Në mënyrë të veçantë, Bonus i ri mobilità 2022 jo vetëm që mbulon kostot e bëra për blerjen e biçikletave të reja elektronike, biçikletave elektrike dhe skuterëve, por shtrihet për të mbuluar një gamë të gjerë artikujsh.

Shuma që mund të kërkohet nga data 13 Prill 2022, sipas dispozitave të parashikuara nga MITE, mund të përdoret si për blerjen e mjeteve të lëvizshme të qëndrueshme të përmendura më sipër, ashtu edhe për shërbimet e car sharing dhe bike sharing.

Jo vetëm kaq, mundësia për të përfituar nga bonusi i ri prej 750 € u jepet edhe atyre që kanë blerë një abonim për transportin publik.

Bonusi i ri prej 750 €, nga ana tjetër, do të jepet në një mënyrë tjetër ndryshe nga bonusi i meparshem. Të gjithë ata që përgatiten të dorëzojnë aplikime për Bonusin e Lëvizshmërisë 2022 nuk do të përfitojnë kupon zbritje, por do të përfitojnë kreditim tatimor.

 Për ta kuptuar më mirë, bonusi prej 750 € do të përfshihet në deklaratën tatimore, duke garantuar kursime në taksat e vitit 2022.

Kur të paguhen taksat dhe tarifat, bonusi do të zbritet nga shumat që do të paguhen.

Si përmbledhje, Bonusi i ri pa ISEE 2022 që mund të kërkohet nga 13 Prilli nuk u ofron përfituesve një zbritje për t’u aplikuar në çmimin e listës së automjetit të zgjedhur, por do të zbritet nga taksat që do të paguhen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.